Derece Koleji

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYIP BİLGİ VERELİM
Psikolog ve Aile Danışmanı

Psikoloji nedir?

Psyche (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleşiminden türemiş bir sözcük olan psikoloji, kısaca ruh bilimi olarak tanımlayabileceğimiz, en sade tanımı ile insan ve insan topluluklarının duygu, düşünce ve davranış biçimlerini bilimsel olarak inceleyen bilim dalıdır. Zihinsel ve davranışsal süreçlerimizin işleyişini anlamayı ve açıklamayı amaç edinen psikoloji bilimi, diğer bilimler gibi nedensellik üzerine bir yol çizmiştir.

Psikolog kimdir?        

Öncelikle bireylerin psikolog ünvanı edinebilmesi için lisans eğitimini ‘Psikoloji’ bölümünde tamamlamış olması gerekir. Psikolog, bir görüşte bireylerin karakterlerini çözümleyen, insanlara ne yapması gerektiğini telkin eden ve kişilik bozukluklarını tek başına çözebilen bir uzman yahut yalnızca içimizi dökerek rahatlayacağımız bir sırdaş olarak düşünülmemelidir.

Psikolog ne yapar?

İnsanların duygu değişimleri, düşünce şekilleri ve davranış biçimlerinin kaynaklarını inceler
Nedensellik ilkesi ile tanımlamalar yapar
Testler ve ölçekler yardımıyla problemleri sayısal verilere dönüştürür
İnsanlarda görülebilecek içsel problemleri, problemi etkileyen tüm faktörleri ortaya çıkarmak ve danışana konu ile ilgili farkındalık kazandırabilmek amacıyla görüşmeler yapar
Danışanın yapısına ve soruna uygun olarak gördüğü teknikleri kullanarak görüşme planları uygular
Çarpık düşünceler, duygusal çelişkiler ve olumsuz davranışları olumluya dönüştürebilmek adına sorgulayıcı ve problem çözücü bir tutum sergiler
Hitap ettiği topluluğun ihtiyacına yönelik seminerler ve eğitimler düzenler

Psikolog ne yapmaz?

Danışanlarından aldığı bilgileri gerekli olmadan ve onların izni olmadan herhangi bir kişi veya kurum ile paylaşmaz
Düşünceleri okuyamaz
Yargılama ve eleştiri yapmaz, hükümler vermez
Danışanların kararlarını yönlendirmez, kişiye uygun olan ihtimalleri su yüzüne çıkarmaya çalışır, bu ihtimallerin pozitif ve negatif yönlerini tartışmaya açar, danışan bunun sonunda kendi kararını yine kendi verir
İlaç yazmaz
Danışan çaba göstermedikçe danışan üzerinde olumlu gelişmeleri garanti edemez

 

Aile danışmanlığı ise…

 

Aile yasası kapsamında uygulanan danışmanlık programıdır. Bireysel terapilerden ayrıldığı nokta, aileyi oluşturan bireyleri bireysel olarak değil, bir bütün olarak ele almasıdır. Ailedeki kişiler arasında kurulu ilişki ve iletişimi incelemek ve geliştirmek üzere ortaya çıkmış olan aile danışmanlığında aile üyelerinin güçlü noktalarının desteklenmesi ve zayıf noktalarının beceriye dönüştürülmesi esastır. Tüm aile üyelerinin sürece katılımı sürecin sağlıklı ilerlemesinde büyük etkiye sahiptir.

Aile bireylerinin ailede yaşadıklarıproblemleri genellikle kendi açılarından değerlendirme yanılgısına düşebildikleri gözlemlenirken, aile danışmanı aile bireylerinin bakış açılarını genişleterek empati yeteneklerini geliştirmek için çaba sarfeder. Bireylerin,

empatik dinleme
birbirlerine saygı duyma
soruna değil çözüme odaklanma
diğerbireylerin bakış açısından olay analizi yapabilme
duygu ve düşünceleri açık ve samimi bir şekilde ifade edebilme
bireylerioldukları şekilde kabul etme
beklentileri uygun bir dil kullanarak ifade edebilme
belirgin ve esnek kurallar oluşturabilme
bireyler arası tutarlılık ve denge sağlayabilme

yetilerini geliştirebilmeleri için aile danışmanı aile bireylerine yardım etmek maksadıyla planlı ve programlı bir biçimde hareket eder.Ailenin kültürel yapısı ve sistemi neye uygunsa, danışmanlık bu yolda ilerler.

Ailenin ilişki ve iletişim sorunları, çatışmalar, kurallar, roller, güven, saygı, otokontrol, problem çözme gibi aile yaşantısına etki oluşturabilecek her türlü olgu aile danışmanlığının konusudur.Aynı zamanda aile bireylerini etkileyebilecek dönemsel sıkıntı ve travmalardaaile bireylerine destek sağlanır. Aile danışmanlığında nihai hedef aileye güven verici ve rahat bir ortamda aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırabilmek olup, elde edilen bilgilere dayanarak uzun vadede yaşanabileceği öngörülen negatif durumları önlemek amacıyla da bir plan uygulanabilir.

Bireysel yaşantılarında ya da aile yaşantılarında duygu, düşünce ve davranış bozukluğu hisseden, problem çözümünde sorun yaşayan,  değişme ve gelişmeye açık bireylerin gönüllü bir şekilde yetkili bir uzmana başvurmaları, ruhsal yıpranmaları önlemek ve aşabilmek açısından oldukça önemlidir.

 

 Afra Sevde ÇETİN

OKUL PSİKOLOĞU VE AİLE DANIŞMANI

 

“Birbirinizi Anlamaya Var Mısınız?”

‘İlkokul Velilerimiz ile Kahvaltı + Aile İçi İletişim Semineri’

7 Kasım 2016 Pazartesi          10.00-13.00  2-A ve 2-B Sınıfı

8 Kasım 2016 Salı                  10.00-13.00  1-A ve 1-B Sınıfı

9 Kasım 2016 Çarşamba         10.00-13.00  3-A ve 3-B Sınıfı

10 Kasım 2016 Perşembe       10.00-13.00  4-A, 4-B, 4-C ve 4-D Sınıfı

 

 

“Birbirinizi Anlamaya Var Mısınız?”

‘Ortaokul Velilerimiz ile Aile İçi İletişim Semineri’

7 Kasım 2016 Pazartesi          15.00-16.30       5-A, 5-B, 5-C ve 5-D Sınıfı

8 Kasım 2016 Salı                  15.00-16.30       6-A,6-B ve 6-C Sınıfı

9 Kasım 2016 Çarşamba         15.00-16.30       7-A, 7-B ve 7-C Sınıfı

10 Kasım 2016 Perşembe       15.00-16.30       8-A ve 8-BSınıfı

 

 

“Cinsel Kimlik Gelişimi ve Mahremiyet Eğitimi”

‘ilkokul ve Anasınıfı Velilerimiz ileEğitim Semineri’

24 Aralık 2016 Cumartesi        12.30-14.00       1-A, 1-B, 2-A, 2-B ve Ana Sınıfı Velilerimize

 

“Çocuk Eğitimi, Davranış ve Tutumlar”

‘İlkokul Velilerimiz ile ÇocukEğitim Semineri’

26 Aralık 2016 Pazartesi         18.00-19.30       3-A, 3-B, 4-A, 4-B, 4-C ve 4-D Velilerimize

31 Aralık 2016 Cumartesi        10.30-12.00        1-A, 1-B, 2-A, 2-B ve Ana Sınıfı Velilerimize

 

“Çocuk Eğitimi, Davranış ve Tutumlar”

‘Ortaokul Velilerimiz ile Çocuk Eğitim Semineri’

28 Aralık 2016 Çarşamba        18.00-19.30         5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 8-A ve 8-B Velilerimize

30 Aralık 2016 Cuma               18.00-19.30        6-A, 6-B, 6-C, 7-A, 7-B ve 7-C Velilerimize

 

 

“Sen neymişsin be ergenlik?”

‘Ortaokul Velilerimiz ile Ergenliği Tanıma ve Tutum Edinme Semineri’

15 Nisan 2017 Cumartesi         13.00-14.00           5-A, 5-B, 5-C, 5-D

                                                                          6-A, 6-B, 6-C, 6-D

                                                                          7-A, 7-B, 7-C

                                                                          8-A, 8-B Velilerimize

 

“Çocuğunu kaybetme!”

‘İlkokul ve Anasınıfı Velilerimiz ile Çocuk Eğitim Semineri’

22 Nisan 2017 Cumartesi         10.00-11.00            1-A, 1-B

                                                                           2-A, 2-B

                                                                          3-A, 3-B

                                                                          4-A, 4-B, 4-C, 4-D

                                                                          Anasınıfı Velilerimize

PDR Blog Yazılarımız

Başarılarımız